Over de Binnenkamer

Over de Binnenkamer

De Binnenkamer is een praktijk voor existentiële gezondheidszorg. Van oudsher staat de binnenkamer symbool voor een innerlijke plek waar je hart huist én voor een tastbare plek waar je kunt toekomen aan bezinning en bezieling. Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar existentieel en potentieel gericht werken.

 

Wat betekent Existentieel

Etymologisch betekent ‘existentieel’ op het bestaan betrekking hebbend, het verwijst naar het wezenlijke. Praktijk De Binnenkamer biedt een plek waar je verbinding kunt maken met een diepere laag in jezelf, waarbij je in alle veiligheid en openheid kunt onderzoeken waar je staat, wat je drijft, wat je belichaamt en waar je naartoe wilt.

 

Het belang van zingeving en waardenbesef

In deze tijd van ‘veel’, ‘snel’ en ‘meer’ is stilstaan en jezelf vragen durven stellen verhelderend en vaak noodzakelijk. Het biedt je de gelegenheid te onderzoeken waarom je denkt wat je denkt en doet wat je doet en of dit handelen en denken de meest optimale basis vormt voor het vormgeven van een leven op basis van voor jou belangrijke waarden.

 

De waarde van vastlopen

Als we vastlopen zet dit ons bestaan op scherp en er komen vragen op als ‘wie ben ik’, ‘wat is de zin van mijn leven’, ‘wat wil ik echt’, ‘wat betekent mezelf zijn’, etc. Elke verandering, stagnatie en/of verlieservaring op het gebied van werk, persoonlijke relaties en/of gezondheid confronteert je met de veranderlijkheid en vergankelijkheid van het leven. Deze gebeurtenissen geven ons de kans om stil te staan bij de essentie van leven, inzicht te krijgen in mens-zijn en verbinding te maken met een innerlijk gebied in onszelf. Dit is de kern van zelfonderzoek.

 

Uitnodiging tot zelfonderzoek

Zelfonderzoek begint met stilstaan bij jezelf, waar je mee bezig bent, waarom je doet wat je doet en je openen voor nieuwe dimensies van je bestaan. Prakijk De Binnenkamer gaat hierbij uit van de (soms nog onontgonnen) eigen wijsheid en autonomie van jou als individu en spreekt dit aan. Hierbij word je uitgenodigd je eigen gezag weer in te nemen en ben jij leidend in je eigen zelfonderzoek.

 

Zelfonderzoek bij praktijk De Binnenkamer

Zelfonderzoek binnen praktijk de Binnenkamer is tweeledig:

1. Het doorzien van conditionering: hoe worden we bewogen door onbewuste externe drijfveren (overtuigingen, moraal etc.) die gebaseerd zijn op een misverstand omtrent onze ware identiteit, waardoor we de verbinding met onszelf verliezen

2. Het ontsluiten van innerlijke wijsheid: hoe kunnen we ons laten bewegen vanuit diepere waarden, de verbinding met onszelf herstellen en ons veld volledig innemen

 

Onze diepste drijfveer

Zelfonderzoek herstelt de verbinding met ons innerlijk; de grondkracht die ons elk moment levensadem schenkt en die via ongrijpbare wegen zorgt voor continue beweging en verandering. Net als van innerlijkheid kun je ook geen beeld krijgen van liefde, vrijheid en echtheid. Maar iedereen zal beamen dat ze een groot realiteitsgehalte hebben, sterker nog, ze vormen onze diepste drijfveer.