De kracht van zachtheid

Er heerst een diepe geconditioneerde strengheid/hardheid/veroordeling in de meeste van ons. Zowel naar onszelf als naar onze omgeving. Ik ervaar dagelijks in de praktijk hoe openend en helend het inbrengen van zachtheid werkt voor het hart. Zachtheid is de meest onderschatte hartskwaliteit in mijn beleving.

Ik heb het hier over zachtheid als dagelijks te beoefenen, concrete hartskwaliteit. De ontdekking van zachtheid als beoefenbare kwaliteit kan de brug slaan tussen het besef van bronwerking naar het beleven en belichamen van bronwerking.

Het terugzakken in zachtheid betekent:

  • Een loslaten op een diep niveau
  • een ontspannen In het vertrouwen dat je gedragen wordt
  • een oog krijgen voor de zaadjes van hardheid die subtiel ontstaan

Het beoefenen van zachtheid legt alle verkramping die zich in lichaam en geest heeft opgeslagen heel direct bloot. Een uitnodiging om niet te veroordelen en te blijven rusten in zachtheid. Zolang zachtheid heerst is alles goed, heerst er goedheid, vertrouwen, en kan alles daarin verwijlen en opgenomen worden.

Waarom werkt zachtheid zo krachtig?

  1. Zachtheid voelt als een stap voorbij vertrouwen: vertrouwen is nog een daad van mij die iets al dan niet vertrouwt. Zachtheid voelt als een oplossen, een overgeven, een zíjn wat je ooit je vertrouwen hebt geschonken.
  2. Zachtheid voelt als een stap dichter bij belangeloos liefdevol zijn: in plaats van een dwangmatige preoccupatie met mezelf die goed wil doen ontstaat er een grotere ruimte waarin ik oog krijg voor alles. Zacht willen blijven vraagt een zorgvuldig voeling houden ermee. In die open ruimte blijkt tevens een voeling houden met omgeving/leven/bedoeling besloten te liggen.
  3. Zachtheid dwingt op een natuurlijke wijze echtheid af: wil je in zachtheid verwijlen dan betekent dat de zaadjes van hardheid (optreden, oordelen, manipuleren, verlangen, invullen, ertc.) zien ontstaan bij de wortel en steeds weer teruggaan naar zachtheid. Dit laat minder en minder ruimte voor ego optreden en maakt je steeds rechtstreekser expressie van leegte.
  4. Zachtheid draagt een natuurlijke – en daarmee duurzame – diepe ontspanning in zich: verwijlen in zachtheid houdt je continu verbonden met bronwerking. Het schenkt rust en vrede in je hart. Het doet je steeds weer voelen dat je thuis bent.

Hoe kun je je laten transformeren door zachtheid?

Hartskwaliteiten zijn sterke transformatoren. Omdat zachtheid voortkomt uit bronwerking is het een hartskwaliteit die je bewust kunt innemen op intentieniveau.

De kracht van zachtheid als hartskwaliteit is dat het, in tegenstelling tot sommige andere hartskwaliteiten, op nog een ander niveau concreet te beoefenen is, namelijk op lichamelijk niveau.

Eenvoudige lichamelijke oefeningen zijn een vruchtbare ingang tot het leren kennen van de zaadjes van hardheid gebleken, en het oefenen in weer terugkeren naar zachtheid helpt conditionering oplossen.

Op heel subtiel niveau voel je invulling, oordelen, verstrakking, spanning etc. ontstaan of bestaan. Beide staten nodigen uit tot loslaten en je laten vullen door zachtheid. Voelend hoe ontspanning weer leidt tot nog verfijnder spanningszaadjes – verdwijnend, verdwijnen, verdwenen…

0 thoughts on “De kracht van zachtheid”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.