Over praktijk de Binnenkamer

De Binnenkamer is een praktijk voor existentiële gezondheidszorg. Van oudsher staat de binnenkamer symbool voor een innerlijke plek waar je hart huist én voor een tastbare plek waar je kunt toekomen aan bezinning en bezieling. Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar existentieel en potentieel gericht werken.

Etymologisch betekent ‘existentieel’ op het bestaan betrekking hebbend, het verwijst naar het wezenlijke. Praktijk De Binnenkamer biedt een plek waar je verbinding kunt maken met een diepere laag in jezelf, waarbij je in alle veiligheid en openheid kunt onderzoeken waar je staat, wat je drijft, wat je belichaamt en waar je naartoe wilt.

In deze tijd van ‘veel’, ‘snel’ en ‘meer’ is stilstaan en jezelf vragen durven stellen verhelderend en vaak noodzakelijk. Het biedt je de gelegenheid te onderzoeken waarom je denkt wat je denkt en doet wat je doet en of dit handelen en denken de meest optimale basis vormt voor het vormgeven van een leven op basis van voor jou belangrijke waarden.

Lees verder

Bevrijd je hart

25,-

/15 min

Hartmuur sessie op afstand

OVER DE HARTMUUR

In tijden van emotionele pijn of verdriet kan je hart letterlijk gewond raken. Soms hebben we, om dat te voorkomen, een vorm van bescherming van ons hart nodig. De uitspraak ‘ik heb een muur om mijn hart gecreëerd’ heeft daarmee te maken. Deze muur is ten tijde van het verdriet heel functioneel, maar wanneer hij niet wordt vrijgemaakt in een latere fase levert het problemen op.

Een hartmuur gebruikt de energie van verstrikte emoties als bouwmateriaal. Het probleem van de hartmuur is dat deze niet uit zichzelf oplost, ook niet als hij niet meer nodig is. Als je lange tijd een hartmuur hebt is het alsof je gevoelsmatig in een bunker leeft; heel nuttig in tijden van oorlog/pijn, maar niet in tijden van vrede. In je bunker ga je je uiteindelijk somber, niet verbonden en gefrustreerd voelen, met mogelijk uiteindelijk hartproblemen.

De hartmuur kan, net als verstrikte emoties, worden vrijgemaakt met de Body Code. Zo kun je weer leven vanuit je hart; open, vredig, vrij en vreugdevol. Zoals je bedoeld bent te zijn.

Maak een afspraak
Bevrijd lichaam, geest en hart

37,50

/30 min

Body Code sessie op afstand

OVER DE BODY CODE

De Body Code een energetische healing methode die het mogelijk maakt emoties die verstrikt zijn geraakt te traceren en vrij te maken. Verstrikte emoties komen voort uit negatieve gebeurtenissen in je verleden, kunnen overerfd zijn en/of voortkomen uit preconceptie of prenatale ervaringen.

Verstrikte emoties zijn schadelijk voor de gezondheid van je biologische en mentale systeem. Ze kunnen depressies en angsten veroorzaken en je afsnijden van liefde en geluk, waardoor je je niet verbonden voelt met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Omdat verstrikte emoties bestaan uit energie, net zoals de rest van je lichaam, beïnvloeden ze ook je fysieke lichaam en kunnen ze pijn en ziekte veroorzaken. Het vrij maken van verstrikte emoties zorgt voor de juiste voorwaarden voor je lichaam en geest om te kunnen helen, waardoor fysieke en mentale problemen kunnen verdwijnen of aanzienlijk draaglijker kunnen worden.

De hartmuur vormt een onderdeel van de Body Code en zal eveneens worden vrijgemaakt tijdens deze sessies.

Maak een afspraak
Leef je potentieel

59,-

/60 min

Combi Body Code/Zelfonderzoek face-to-face

OVER ZELFONDERZOEK

Wanneer je je begeeft op de weg van zelfonderzoek en bezinning word je uitgenodigd om jezelf centraal te stellen. Het dagelijks tijd nemen om stil te staan en aan jezelf toe te komen is een behulpzame en inspirerende factor in je proces. Dit kan bijvoorbeeld door het inbouwen van dagelijkse meditatie, wandelen, yoga etc. Deze factor kan het zoveelste item in je drukke dagprogramma worden, of het kan dagelijks je diepste intentie brandend houden.

Het daadwerkelijk ruimte maken voor je jezelf blijkt nog niet zo eenvoudig. Daarnaast krijg je in het begin vaak te maken met een omgeving die vragen gaat stellen of onbegrip uit. Deze invloeden kun je zien als toetsen voor je motief en nodigen je uit om steeds weer stil te staan bij wat je zoekt of wie je wilt zijn. Het zijn elementen die je helpen je motief te verhelderen.

Kenmerkend voor een steeds helderder wordend motief, en dus een brandende intentie, is dat je steeds scherper zicht krijgt op wat jouw bestaan in werkelijkheid bedoeld is te zijn en hoezeer je daarvan bent afgedwaald door je pogingen iets van jezelf en je leven te maken.

Maak een afspraak

Na maanden nachtenlang opgezeten te hebben slaapt ons zoontje (8 mnd) eindelijk door ’s nachts (red.: na drie Body Code sessies op afstand). Ontzettend bedankt voor je ondersteuning via email! Dat gaf me de steun in de rug om vertrouwen te houden.

(

Anne

)


Mijn buikklachten zijn verdwenen en mijn ontlasting heeft zich genormaliseerd. Ook voelt het alsof er iets van mij  af is gevallen en ik meer lichtheid en vreugde ervaar. Dank!

(

Monique

)


Hoewel ik eerst moest wennen aan deze methode hebben de sessies mij zachter gemaakt, zowel naar mijzelf als naar mijn omgeving, en kan ik beter aangeven waar ik behoefte aan heb. Hierdoor is de relatie met mijn partner en kinderen verbeterd en merk ik dat ik meer vanuit ontspanning mijn team kan aansturen.

(

Frans

)