Hoe kan Praktijk De Binnenkamer je helpen

De Binnenkamer is een praktijk voor existentiële gezondheidszorg. Je kunt er terecht met zowel mentale als fysieke klachten. Er wordt gewerkt met drie pijlers die staan voor de lagen in ons mens-zijn: psychologie, energie en existentie. Om goed uit te kunnen leggen hoe deze drie pijlers werken maak ik gebruik van een metafoor: een zwembad gevuld met water staat symbool voor jou. In de praktijk worden deze pijlers niet strak gescheiden, maar worden ze afgestemd op jouw proces ingezet.

 

Geboorte en gebeurtenissen

Wanneer we geboren worden zijn we als zwembad (ons lichaam) op een bepaalde manier gebouwd en is het zwembadwater (onze geest) helder en schoon. Gedurende ons leven slijt het zwembad en vallen er blaadjes in het water (gebeurtenissen in ons leven) die het water vertroebelen. Als we de blaadjes bijtijds uit het zwembad scheppen zakken ze niet naar de bodem en blijft het water mooi helder, maar vaak zijn we ons niet bewust van de blaadjes die er in ons zwembad vallen, we negeren ze of weten niet hoe we ze eruit kunnen krijgen. De blaadjes die in het zwembad vallen zullen uiteindelijk naar de bodem zakken (onderbewuste), daar gaan rotten en het water vertroebelen.

 

De werkzaamheid van de drie pijlers

  • Psychologie

Vanuit de psychologie wordt er in het zwembad gekeken naar de drijvende blaadjes in het oppervlaktewater. Dus het is een goeie manier om de drijvende blaadjes te kunnen gaan zien en ze uit het zwembad te halen voordat ze naar de bodem zakken. Vaak zijn er echter al veel blaadjes naar de bodem gezakt, zonder dat je je daarvan bewust bent. De beperking van een psychologische interventie is dat je dan wel de blaadjes van het wateroppervlak afhaalt, maar alle bodembladeren niet opruimt. Want het doet een beroep op het bewuste deel van onze ervaringen en herinneringen via het brein. Het is belangrijk om te beseffen dat 10% van alle ervaringen die we in ons leven meemaken en de bijbehorende emoties in ons bewuste (oppervlaktebladeren) worden opgeslagen en maar liefst 90% wordt opgeslagen in ons onderbewuste (bodembladeren). Een psychologische interventie doet in feite twee dingen: het helpt je te kijken naar de staat van het zwembadwater en het leert je effectief opruimen van oppervlakteblaadjes zodat de bodem niet nog verder bevuild wordt. Maar het is niet in staat de bodemblaadjes op te ruimen.

Praktijk De Binnenkamer werkt op dit niveau met Mindfulness Based Cognitieve therapie. Lees verder..

 

  • Energie

Energiewerk als de Body Code werkt met de 90% ervaringen en emoties die opgeslagen zitten in het onderbewuste (de bodemblaadjes). Deze interventie schoont laag voor laag de bodem van het zwembad op. Soms door blaadjes naar de oppervlakte (bewuste) te brengen en ze daar op te ruimen, soms door ze op de bodem (onderbewuste) direct op te ruimen. Soms losse blaadjes, soms een hele laag bladeren tegelijk. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat het water in jouw zwembad hetzelfde water is als het water in mijn of ieders zwembad. En dat alle zwembaden gevuld zijn met hetzelfde water, komend uit eenzelfde bron. Dat is hetgeen dat de zwembaden verbindt. Sommige zwembaden zijn zo vertrouwd met de bron waaruit het water komt, hun ‘zwembadschap’ en het vervuilingsproces dat ze daardoor andere zwembaden kunnen helpen schoonmaken.

Praktijk De Binnenkamer werkt op dit niveau met de Body Code. Lees verder…

 

  • Existentie

Wanneer je de zwembadmetafoor bekijkt vanuit een existentiële insteek ontstaan er vragen als: ‘maakt mijn vorm mij tot een zwembad (het lichaam)?’, ‘of maakt het water in mijn vorm (de geest) mij tot een zwembad?’, ‘uit welke bron komt dan dat water (Bewustzijn)?’, ‘ben ik als zwembad dan feitelijk ook de bron?’ Hier ontstaat een verschuiving op identiteitsniveau: het zwembad wordt zich bewust van zijn ware aard en krijgt oog voor de grotere samenhang. Wanneer het zwembad van onderaf wordt aangesloten op deze waterbron (als mens via inzicht, stilte en meditatie), wordt het telkens voorzien van schoon en helder water. Het water in het zwembad vermengt zich met water uit de bron en het onderscheid tussen beide valt weg.

Praktijk De Binnenkamer werkt op dit niveau met Zelfonderzoek. Lees verder…

 

Het effect van stromend water

Het zwembadwater blijft door de stroming vanuit de waterbron continu in beweging, waardoor er geen bodemrotting kan optreden. In het begin voelt het vaak alsof het water zodanig vertroebelt door de beweging van deze watertoevoer en het stuwen van de bodembladeren dat je er niet meer doorheen kunt kijken. En van nature hebben we liever helder water met dan maar een stinkende bodem, want dan weten we in elk geval waar we aan toe zijn en zorgen we wel dat we er niet teveel in laten roeren (afweermechanismen). Maar een zwembad laat zich gewoon spoelen. Steeds meer blaadjes worden als vanzelf opgeruimd omdat ze naar de oppervlakte worden gestuwd of door de bodem wegvallen en oplossen. Het water wordt geleidelijk aan steeds helderder door de doorstroming die is ontstaan. Maar belangrijker is dat het zwembad niet langer een zwembad blijkt te zijn, maar ongemerkt een bronplek is geworden.