Over mij

Ik, Lieke van Dun (21-12-1976), woon samen met mijn man en dochter in Zuid-Limburg, Margraten. Ik heb gedurende tien jaar gewerkt als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg (o.a. verslavingszorg en eerstelijns GGZ), voer sinds 2016 een eigen praktijk en heb me gespecialiseerd in existentieel zelfonderzoek en zingeving.

 

Waarom praktijk De Binnenkamer

Praktijk de Binnenkamer is een natuurlijk gevolg van mijn eigen zoektocht naar kwaliteit van leven. Het zin geven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke verbinding met een innerlijk bestaan stonden hierin centraal. Het diepgaande karakter van dit transformatieproces en de mate van vervulling dat mij dit heeft gebracht wens ik elk mens toe. Praktijk de Binnenkamer komt voort uit een diepe behoefte om wezenlijkheid, bewustwording en waarden gedreven mens-zijn centraal te stellen.

 

Mijn weg en visie

Als kind al ervoer ik een intens gevoel van vervreemding, zinloosheid en ontheemding. Dit vormde al jong de drijfveer om het vinden van zin centraal te stellen in mijn leven, met een gevoel van urgentie en concessieloosheid. Een geschenk en ongetwijfeld diepere bedoeling is mijn opgroeien bij bewuste ouders die hun leven wijden aan authentieke spiritualiteit met wortels in Zen Boeddhisme, Vedanta en Christelijke mystiek. Van mijn adolescentie tot heden vormen deze oude spirituele tradities de voedingsbodem van mijn bestaan en voel ik een diepe verbondenheid met de zoekende en vindende zielen van heden en verleden.

 

Hoe ik werk

Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar potentieel gericht werken. Hierbij wil ik uitdragen dat het investeren in een gezonde geest net zo vanzelfsprekend is als investeren in een gezond lichaam. In mijn werk maak ik gebruik van mijn ervaring als psycholoog, maar mijn voornaamste instrument is mijn transparante aard (dun membraan tussen hemel en aarde), die mij in staat stelt intuïtief en afgestemd eenieder optimaal te kunnen faciliteren

authentiek: ik verbind me vanuit mijn hart.
helder: ik zie de kern en ben als een spiegel.
onconventioneel: ik wijk af van gebaande paden omdat ik kijk naar wat nodig is.

Als je meer wilt weten over mijn werkervaring en achtergronden kun je dat hier vinden.