Meditatie

Meditatie is de kunst om alles innerlijk te laten zijn zoals het is, zonder ergens vanaf te willen of te willen verbeteren. Om dit te kunnen is het belangrijk om je bewust te worden van onze menselijke neiging om onze ervaringen te willen controleren en manipuleren. De stilte en onbeweeglijkheid tijdens meditatie bieden een innerlijke ruimte waarin we inzicht kunnen krijgen in de werking van onze geest. Daarbij ontwikkelt zich een innerlijke stabiliteit en een objectievere relatie met onze innerlijke gemoedsbewegingen.

 

Meditatie en dagelijks leven

Meditatie is meer een vorm van stil gebed en overgave aan datgene wat jou draagt en beweegt, dan een techniek die je je eigen maakt. Meditatie beperkt zich niet tot de momenten van het formele zitten. Uiteindelijk wordt het een continu en vanzelfsprekend (her)oriënteren naar en rusten in een innerlijke basis waarmee je vertrouwd raakt. Hoe steviger deze innerlijke verbinding gevestigd wordt, hoe eenvoudiger je ook in je dagelijks leven hierop kunt afstemmen. Meditatie wordt dan een terugzakken in onze natuurlijke staat van zijn in plaats van een weg van hier naar daar. Iets wat we ons leven lang kunnen blijven verfijnen en verdiepen.

 

Meditatie bijeenkomsten

Voor (oud) cliënten is er de mogelijkheid om twee keer per maand een meditatie bijeenkomst bij te wonen. Telkens op vrijdagochtend van 9.30 – 10.30 uur.

Wil je

  • leren mediteren
  • meer rust ervaren
  • bewuster leven
  • thuis-beoefening vormgeven
  • een diepgaander verbinding met jezelf en anderen
  • je potentieel leven

Dan bieden deze terugkerende bijeenkomsten jou een optimaal kader. Naast vertrouwd raken met de werking van je geest via meditatie, zal er ook aandacht worden besteed aan de ademhaling en aan het vergroten van je lichaamsbewustzijn. Allen essentieel voor je fysieke en mentale welzijn. Wanneer je niet eerder bij mij bent geweest vraag ik je om eerst individueel met me te werken (minimaal drie sessies), alvorens in te stromen bij de meditatie bijeenkomsten.

 

Aanmelden

Als je hierover vragen hebt of je aan wilt melden stuur dan even een mail naar info@praktijkdebinnenkamer.nl
Ik vind het prettig om van jou te horen/lezen wat je zoekt of waar je tegenaan loopt. Dan kunnen we samen afstemmen waar je het meest bij gebaat bent en of deze setting het meest passend voor je is.

 

Kosteloos

De meditatie bijeenkomsten zijn kosteloos. Ik bied het aan als een mogelijkheid voor mensen om hun innerlijke proces, dat tijdens de individuele  sessies op gang is gekomen, te verdiepen en te vestigen in hun dagelijks leven. Daarnaast is bewustwording het grootste geschenk dat we onszelf en onze omgeving kunnen geven en dragen we op deze manier samen bij aan een liefdevollere wereld.